Tietosuojaseloste

25.5.2018

Rekisterinpitäjä:

FC KTP (Y-tunnus: 1651065-4)

Koulukatu 8

48100 KOTKA

info@rankkareidenmm.fi

 

EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla alla olevalla selosteella kuvailemme tapaa, jolla käsittelemme asiakastietojamme.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välisemme sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.

 

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

 

Henkilötietojasi vastaanottavat:

– yrityksemme ja sen työntekijät

– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

– tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

 

Säilytämme henkilötietojasi:

– ilmoittautumisjärjestelmässä viiden vuoden ajan

– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

 

Henkilötietoja käytetään:

– Asiakkuuden ylläpitämiseen

– Ilmoittautumisen käsittelyyn ja

– Väärinkäytösten estämiseen

– Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

– Tapahtumatiedottamiseen

 

Tietojen säilytys ja suojaaminen

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

 

FC KTP säilyttää asiakastietoja Suomessa Planeetta Internet Oy:n palvelinjärjestelmässä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

 

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittely

Asiakastietoihin on pääsy vain yrityksen omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

 

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:

FC KTP (Y-tunnus: 1651065-4)

Koulukatu 8

48100 KOTKA

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– oikeus tietojen oikaisemiseen

– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

– oikeus vastustaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.